Żeby zbudować inteligencję emocjonalną
potrzebujesz solidnej bazy.

Zbuduj ją teraz.

Czego teraz najbardziej potrzebujesz?

Zacznij stawiać granice

Zbuduj poczucie własnej wartości

Odzyskaj pewność siebie