Żeby zbudować inteligencję emocjonalną
potrzebujesz solidnej bazy

Czego teraz najbardziej potrzebujesz?

Zacznij stawiać granice

Zbuduj poczucie własnej wartości