Pobierz bezpłatne nagranie audio
"3 kroki do inteligencji emocjonalnej dla kobiet"

by zadbać o swoje potrzeby, zbudować asertywność w relacjach
i sprawić, żeby znowu chciało Ci się chcieć

inteligencja emocjonalna